Guncel de Eri AC S Ndan K Nal Zadenin Ahlak E Itimine Dair Goru Leri Altunta

ISBN: 9783639810639

Published: September 15th 2015

Paperback

124 pages


Description

Guncel de Eri AC S Ndan K Nal Zadenin Ahlak E Itimine Dair Goru Leri  by  Altunta

Guncel de Eri AC S Ndan K Nal Zadenin Ahlak E Itimine Dair Goru Leri by Altunta
September 15th 2015 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, RTF | 124 pages | ISBN: 9783639810639 | 8.34 Mb

Modern donemde, ileti im teknolojilerinin de etkisiyle toplumlar aras ndaki etkile im h zla artmaktad r. Bat n n gerek teknolojik gerekse bilimsel alanda ileri durumda olmas, uphesiz icinde ya ad m z toplumu her ac dan etkilemektedir. Bu ba lamda BatMoreModern donemde, ileti im teknolojilerinin de etkisiyle toplumlar aras ndaki etkile im h zla artmaktad r. Bat n n gerek teknolojik gerekse bilimsel alanda ileri durumda olmas, uphesiz icinde ya ad m z toplumu her ac dan etkilemektedir. Bu ba lamda Bat da yap lan bilimsel cal malar n etki etti i alanlardan birisi de ahlak e itimidir.

Ozellikle Piaget ve Kohlberg gibi kuramc lar n geli tirdikleri ahlak yakla mlar, Bat ile birlikte ulkemizde de oldukca revac bulmu tur. Ancak bunun yan nda geleneksel de erlerimizi iceren ahlak yakla mlar goz ard edilmi tir. Tarihsel miras m zda Ahlak- Alai adl eseriyle un yapan K nal zade Ali Efendi, ahlak e itimini geni bir cercevede ele alan onemli ahlak felsefecilerimizden birisidir.

Eserinde geleneksel kulturun onemli referanslar uzerinden cocu un ahlaki geli imini de erlendiren yazar, geleneksel mirasa ba l kalarak ahlak e itiminde kendi ca n n otesinde bir anlay a sahiptir. Bu cal mada, Osmanl Doneminin en buyuk ahlakc lar ndan olan K nal zade Ali Efendinin Ahlak- Alai adl eserinde ortaya koymu oldu u ahlak e itimi hakk ndaki goru leri incelenmi ve gunumuz ahlak yakla mlar ile kar la t rmas yap lm t r.



Enter the sum





Related Archive Books



Related Books


Comments

Comments for "Guncel de Eri AC S Ndan K Nal Zadenin Ahlak E Itimine Dair Goru Leri":


gelovenechty.eu

©2008-2015 | DMCA | Contact us